ตัวไรฝุ่นในที่นอน หมอน


       มีการประมาณว่า ในที่นอนทั่วๆไป 1 หลัง มีตัวไรฝุ่นอยู่ประมาณ 100,000 – 10 ล้านตัว!!!

       

       และเราใช้เวลา ประมาณ 1 ใน 3 ของชีวิต อยู่บนที่นอน

       

       นอกจากที่นอนแล้ว หมอน หมอนข้าง ผ้านวม ผ้าห่ม ก็เป็นแหล่งสำคัญที่พบไรฝุ่น

       

       10 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักหมอนที่ใช้มา 2 ปี มาจากตัวไรฝุ่น เศษซาก และอึของมัน

       

       ส่วนพรม โซฟาที่มีเบาะผ้า ก็เป็นบ้านที่วิเศษของตัวไรฝุ่นเช่นกัน

       

       แหล่งอื่นๆที่ตรวจพบตัวไรฝุ่นได้ แต่ไม่ใช่แหล่งหลัก เช่น ผ้าม่าน เสื่อ ตุ๊กตา กองขี้ฝุ่น เสื้อผ้า เบาะรถยนต์ เฟอร์นิเจอร์ต่างๆทั้งที่บ้านและที่ทำงาน โดยเฉพาะที่ทำด้วยผ้า

Allergy Library


การซักผ้าด้วยน้ำร้อน-น้ำเย็นกับการฆ่าตัวไรฝุ่น

การตรวจสอบคุณภาพผ้าป้องกันไรฝุ่น

การรักษาโรคภูมิแพ้ผิวหนัง

การลดการสัมผัสกับตัวไรฝุ่น และสารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่น

การวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ทำได้โดย

ตัวไรฝุ่นในที่นอน หมอน

ที่นอนที่ไม่มีไรฝุ่นมีจริงไหม

ที่อยู่ของตัวไรฝุ่น

นอนรวมกันหลายคนในห้องเดียวกัน จะหุ้มผ้ากันไรฝุ่นอย่างไร

ประโยชน์ของการป้องกันไรฝุ่นด้วยการใช้ผ้ากันไรฝุ่นที่มีคุณภาพดีได้มาตรฐาน

ปริมาณไรฝุ่นในบ้านคุณ

ผ้าห่ม ผ้านวม ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอนกับการป้องกันไรฝุ่น

โรคที่จัดอยู่ในกลุ่มโรคภูมิแพ้

โรคภูมิแพ้ผิวหนัง, ผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ (Atopic dermatitis)

ไรฝุ่นกับโรคภูมิแพ้

วงจรชีวิตของตัวไรฝุ่น

สารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่น

สิ่งที่มักกระตุ้นให้อาการของโรคภูมิแพ้ผิวหนังกำเริบ

หมอนกับไรฝุ่น