ไรฝุ่นกับโรคภูมิแพ้


       ผู้ที่อยู่ในบ้านที่มีปริมาณตัวไรฝุ่นมากกว่า 100 ตัว ในฝุ่น 1 กรัม จะมีโอกาสเกิดโรคภูมิแพ้ได้สูง โดยเฉพาะโรคหืด

       

       และถ้ามีปริมาณตัวไรฝุ่นมากกว่า 500 ตัว ในฝุ่น 1 กรัม จะสามารถกระตุ้นให้คนที่แพ้ไรฝุ่น มีอาการกำเริบได้ โดยเฉพาะอาการหอบในผู้ป่วยโรคหืด

       

       หรือ ถ้าเราวัดสารก่อภูมิแพ้( แทนการนับจำนวนตัวไรฝุ่น) เราพบว่า ปริมาณสารก่อภูมิแพ้กลุ่มที่ 1 (Group 1 Mite allergen) ที่สูงเกินกว่า 2 ไมโครกรัม ในฝุ่น 1 กรัม สามารถทำให้เกิดการแพ้ได้ (sensitization)

       

       และถ้ามีปริมาณสารก่อภูมิแพ้กลุ่มที่ 1 (Group 1 Mite allergen) สูงเกินกว่า 10 ไมโครกรัม ในฝุ่น 1 กรัม สามารถทำให้อาการหอบกำเริบได้

       

       จำง่ายๆว่า ยิ่งเราได้รับสารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่นมาก เราจะมีโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้สูงขึ้น และถ้าเราเป็นโรคภูมิแพ้ไปแล้ว การได้รับสารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่นมากๆ ก็ทำให้อาการกำเริบบ่อยๆค่ะ

       

       ในทางกลับกัน ถ้าเราได้รับสารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่นน้อยลง จะทำให้โอกาสเกิดโรคภูมิแพ้ลดลง

       

       หรือในรายที่เป็นโรคภูมิแพ้ไปแล้ว การรับสารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่นลดลง ก็จะทำให้อาการของโรคลดน้อยลงค่ะ

       

       ในชีวิตจริง เราพบว่า เด็กซึ่งมีกรรมพันธุ์เป็นโรคภูมิแพ้ (คุณพ่อ และ/หรือคุณแม่เป็นโรคภูมิแพ้ เช่น โรคแพ้อากาศ, โรคหืด) หากอาศัยในบ้านที่มีไรฝุ่นสูง จะทำให้เด็กมีโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้ได้สูง

       

       และถ้าเราลดปริมาณไรฝุ่นในบ้านของเด็กที่มีพันธุกรรมเป็นโรคภูมิแพ้ ก็จะสามารถลดโอกาสเกิดโรคภูมิแพ้ในเด็กนั้นลงได้

       

       ดังนั้น ถ้าคุณพ่อหรือคุณแม่แพ้ไรฝุ่น การกระทำต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงไรฝุ่นของคุณพ่อ คุณแม่นี้ ย่อมส่งผลดีไปสู่ลูกน้อยด้วย ถือเป็นผลพลอยได้ที่คุ้มค่ามากค่ะ

       

       ในประเทศไทย พบว่าร้อยละ 41-67 ของเด็กที่ป่วยเป็นโรคหืดมีสาเหตุมาจากการแพ้สารก่อภูมิแพ้จากตัวไรฝุ่นค่ะ

Allergy Library


การซักผ้าด้วยน้ำร้อน-น้ำเย็นกับการฆ่าตัวไรฝุ่น

การตรวจสอบคุณภาพผ้าป้องกันไรฝุ่น

การรักษาโรคภูมิแพ้ผิวหนัง

การลดการสัมผัสกับตัวไรฝุ่น และสารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่น

การวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ทำได้โดย

ตัวไรฝุ่นในที่นอน หมอน

ที่นอนที่ไม่มีไรฝุ่นมีจริงไหม

ที่อยู่ของตัวไรฝุ่น

นอนรวมกันหลายคนในห้องเดียวกัน จะหุ้มผ้ากันไรฝุ่นอย่างไร

ประโยชน์ของการป้องกันไรฝุ่นด้วยการใช้ผ้ากันไรฝุ่นที่มีคุณภาพดีได้มาตรฐาน

ปริมาณไรฝุ่นในบ้านคุณ

ผ้าห่ม ผ้านวม ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอนกับการป้องกันไรฝุ่น

โรคที่จัดอยู่ในกลุ่มโรคภูมิแพ้

โรคภูมิแพ้ผิวหนัง, ผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ (Atopic dermatitis)

ไรฝุ่นกับโรคภูมิแพ้

วงจรชีวิตของตัวไรฝุ่น

สารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่น

สิ่งที่มักกระตุ้นให้อาการของโรคภูมิแพ้ผิวหนังกำเริบ

หมอนกับไรฝุ่น