mitecare Story


       ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ และส่วนใหญ่เกิดจากการแพ้สารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่น ซึ่งหากได้รับการป้องกัน โดยลดการรับไรฝุ่น อาการของโรคจะลดลง ลดการใช้ยา ลดภาวะแทรกซ้อนลงได้ และในผู้ที่มีกรรมพันธุ์โรคภูมิแพ้ ถ้าลดการรับไรฝุ่นลง จะมีโอกาสเกิดโรคภูมิแพ้ลดลงด้วย

        ไรฝุ่นเป็นแมงที่พบมากในที่นอน หมอน ผ้านวม ขนาดมันเล็กจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ทั้งตัวมัน, เศษซากที่ตายแล้ว, อึ,ไข่ของมัน ล้วนเป็นสารก่อโรคภูมิแพ้ องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ผู้แพ้ไรฝุ่น หุ้มที่นอนและเครื่องนอน ด้วยผ้าป้องกันไรฝุ่นที่มีคุณภาพดี เพื่อลดการรับสารก่อภูมิแพ้ลง จะทำให้อาการโรคภูมิแพ้ลดลงได้

        แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้กลุ่มหนึ่ง พบปัญหาในการรักษาผู้ป่วยที่แพ้ไรฝุ่น เพราะผ้าป้องกันไรฝุ่นที่มีจำหน่าย มักไม่ผ่านการตรวจวิเคราะห์จากสถาบันที่ได้มาตรฐานว่าสามารถกั้นไรฝุ่นได้จริงหรือไม่,

       ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพผ้าหลังผ่านการใช้งาน และไม่มีการทดสอบด้วยซักในน้ำอุ่น 60°C ว่าผ้าเสื่อมสภาพหรือไม่ นอกจากนั้น ผู้ป่วยยังไม่สามารถพิสูจน์คุณภาพของผ้าได้เองด้วยตาเปล่า,กล้องจุลทรรศน์,หรือการกั้นน้ำได้ เมื่อผู้ป่วยใช้ผ้ากันไรฝุ่นที่ไม่ได้มาตรฐาน อาการภูมิแพ้จึงไม่ดีขึ้น

        เมื่อแพทย์ฯตระหนักถึงปัญหาและต้องการให้ผู้ป่วยได้มีผ้ากันไรฝุ่นที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน จึงได้คัดสรรผ้าที่ถักทอมาจากเส้นใย Microfiber ชนิดละเอียดพิเศษ ผ่านการถักทออย่างเป็นระเบียบให้แน่นที่สุด เพื่อให้กั้นไรฝุ่นได้ด้วยคุณสมบัติของเนื้อผ้าเอง ไม่ต้องอาศัยการเคลือบสารใดๆลงบนเนื้อผ้า อันอาจให้โทษต่อทารกและเด็ก เมื่อใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน

        แพทย์ฯ ได้นำผ้ากันไรฝุ่นนี้ไปตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติการกั้นไรฝุ่น ตามขั้นตอนทางการแพทย์ 6 ขั้นตอนจากศูนย์วิจัยไรฝุ่นของศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระทรวงอุตสาหกรรม ผลพบว่าสามารถป้องกันไรฝุ่นได้ดี คือกั้นได้ 99.73 % แต่ในการใช้งาน เมื่อนำผ้ามาปูบนที่นอน หมอน ฯลฯ แล้วยังต้องซักเป็นประจำ และควรซักในน้ำอุ่น 60°C เพื่อให้ฆ่าไรฝุ่นได้ด้วย หากผ้ากันไรฝุ่นเสียคุณสมบัติไปหลังผ่านการซักที่ 60°C จนไม่สามารถกั้นไรฝุ่นได้อีก ก็จะหมดประโยชน์ แพทย์ฯจึงส่งผ้าไปผ่านการซักในน้ำอุ่น 60 °C ตามมาตรฐานการซักแบบอเมริกัน 10 รอบ ร่วมกับอบในเครื่องอบผ้า แล้วนำผ้าที่ผ่านการซัก อบ มาวิเคราะห์ทั้ง 6 ขั้นตอนซ้ำอีกครั้ง

        ผลการวิเคราะห์หลังซักพบว่าผ้าสามารถกั้นไรฝุ่นได้ดียิ่งขึ้นกว่าก่อนซัก คือกั้นได้ถึง 99.80% และเมื่อได้นำมาทดลองใช้กับผู้ป่วยที่แพ้ไรฝุ่น พบว่าทำให้อาการของโรคลดลง จึงผลิตผ้าป้องกันไรฝุ่น MiteCare ขึ้น สำหรับหุ้มที่นอน หมอน หมอนข้างและผ้านวม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ โดยเฉพาะผู้ที่แพ้ไรฝุ่นและผู้ที่ต้องการลดการสัมผัสไรฝุ่น เพื่อลดโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้ลง

       ผ้าป้องกันไรฝุ่น MiteCare เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ที่เกิดจากการแพ้ไรฝุ่น เช่น โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (แพ้อากาศ), โรคหืด, โรคภูมิแพ้ผิวหนัง, โรคภูมิแพ้ตา รวมถึงผู้ที่มีกรรมพันธุ์โรคภูมิแพ้และต้องการลดโอกาสในการเกิดโรคภูมิแพ้ด้วย