Allergy Library


การซักผ้าด้วยน้ำร้อน-น้ำเย็นกับการฆ่าตัวไรฝุ่น

การตรวจสอบคุณภาพผ้าป้องกันไรฝุ่น

การรักษาโรคภูมิแพ้ผิวหนัง

การลดการสัมผัสกับตัวไรฝุ่น และสารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่น

การวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ทำได้โดย

ตัวไรฝุ่นในที่นอน หมอน

ที่นอนที่ไม่มีไรฝุ่นมีจริงไหม

ที่อยู่ของตัวไรฝุ่น

นอนรวมกันหลายคนในห้องเดียวกัน จะหุ้มผ้ากันไรฝุ่นอย่างไร

ประโยชน์ของการป้องกันไรฝุ่นด้วยการใช้ผ้ากันไรฝุ่นที่มีคุณภาพดีได้มาตรฐาน

ปริมาณไรฝุ่นในบ้านคุณ

ผ้าห่ม ผ้านวม ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอนกับการป้องกันไรฝุ่น

โรคที่จัดอยู่ในกลุ่มโรคภูมิแพ้

โรคภูมิแพ้ผิวหนัง, ผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ (Atopic dermatitis)

ไรฝุ่นกับโรคภูมิแพ้

วงจรชีวิตของตัวไรฝุ่น

สารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่น

สิ่งที่มักกระตุ้นให้อาการของโรคภูมิแพ้ผิวหนังกำเริบ

หมอนกับไรฝุ่น