การวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ทำได้โดย


       โรคภูมิแพ้มีวิธีการวินิจฉัยได้ชัดเจนแน่นอน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้ (Allergist ) สามารถวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ได้โดยอาศัยข้อมูลจาก

       

       1. ประวัติ ได้แก่ ลักษณะอาการที่เป็นมา ระยะเวลา ความรุนแรง สิ่งกระตุ้นให้อาการกำเริบ ประวัติโรคอื่นๆที่ผู้ป่วยเป็นร่วมด้วย ประวัติการใช้ยาต่างๆ ประวัติโรคกรรมพันธุ์ในครอบครัวโดยเฉพาะโรคภูมิแพ้ ประวัติสิ่งแวดล้อมทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

       

       2. การตรวจร่างกาย จะตรวจพบความผิดปรกติที่เกิดจากโรค เช่น ขอบตาล่างดำคล้ำ เยื่อบุจมูกบวม หายใจมีเสียงวี้ด มีผื่นขึ้นตามข้อพับ ฯลฯ ทั้งนี้แล้วแต่ชนิดของโรคภูมิแพ้ที่เป็น

       

       3. การทดสอบภูมิแพ้ ( Allergy skin test) นอกจากจะเป็นการยืนยันการวินิจฉัยแล้ว ยังทำให้เราทราบด้วยว่าผู้ป่วยภูมิแพ้รายนี้เกิดโรคขึ้นเนื่องจากแพ้สารอะไร ซึ่งแต่ละคนอาจแตกต่างกันไป ผลที่ทราบจากการทดสอบนี้จะนำไปสู่การหลีกเลี่ยงสารที่แพ้ได้อย่างถูกต้อง และทำให้แพทย์วางแนวทางในการรักษาผู้ป่วยได้แม่นยำ

       

       เนื่องจากปัจจุบัน การทดสอบภูมิแพ้ ทำได้สะดวก และไม่เจ็บ สามารถทำได้แม้ในเด็ก จึงควรทำการทดสอบเพื่อให้ทราบแน่ชัดว่าเป็นโรคภูมิแพ้หรือไม่ และแพ้อะไรบ้าง จะได้ทำการหลีกเลี่ยงได้อย่างตรงประเด็น จะรักษาได้ผลดีกว่าการรับประทานยาครอบคลุมอาการทั่วไปของโรค โดยไม่ได้แก้ไขหลีกเลี่ยงที่สาเหตุ พอหยุดยาก็จะปรากฎอาการอีก

       

       4. การตรวจเพิ่มเติมอื่นๆ ขึ้นกับโรคที่เป็น เช่น การวัดสมรรถภาพปอด, เอกซ์เรย์, ตรวจเลือด

Allergy Library


การซักผ้าด้วยน้ำร้อน-น้ำเย็นกับการฆ่าตัวไรฝุ่น

การตรวจสอบคุณภาพผ้าป้องกันไรฝุ่น

การรักษาโรคภูมิแพ้ผิวหนัง

การลดการสัมผัสกับตัวไรฝุ่น และสารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่น

การวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ทำได้โดย

ตัวไรฝุ่นในที่นอน หมอน

ที่นอนที่ไม่มีไรฝุ่นมีจริงไหม

ที่อยู่ของตัวไรฝุ่น

นอนรวมกันหลายคนในห้องเดียวกัน จะหุ้มผ้ากันไรฝุ่นอย่างไร

ประโยชน์ของการป้องกันไรฝุ่นด้วยการใช้ผ้ากันไรฝุ่นที่มีคุณภาพดีได้มาตรฐาน

ปริมาณไรฝุ่นในบ้านคุณ

ผ้าห่ม ผ้านวม ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอนกับการป้องกันไรฝุ่น

โรคที่จัดอยู่ในกลุ่มโรคภูมิแพ้

โรคภูมิแพ้ผิวหนัง, ผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ (Atopic dermatitis)

ไรฝุ่นกับโรคภูมิแพ้

วงจรชีวิตของตัวไรฝุ่น

สารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่น

สิ่งที่มักกระตุ้นให้อาการของโรคภูมิแพ้ผิวหนังกำเริบ

หมอนกับไรฝุ่น