ปริมาณไรฝุ่นในบ้านคุณ


       ในกรุงเทพมหานคร มีปริมาณตัวไรฝุ่นโดยเฉลี่ย ประมาณ 3,000 ตัว ในฝุ่น 1 กรัม ระดับของไรฝุ่นที่จะทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ คือ 2 ไมโครกรัม/ฝุ่น 1 กรัม ซึ่งเท่ากับ ไรฝุ่น 100 ตัว/ ฝุ่น 1 กรัม และมีการศึกษาพบว่า หากเราลดการสัมผัสไรฝุ่นลงได้ ก็จะลดโอกาสการเกิดโรคภูมิแพ้ลงได้ด้วย

       

       มีการสำรวจในประเทศไทย พบว่า 60% ของที่นอนที่ทำการสำรวจ มีปริมาณสารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่นสูงกว่า 10 ไมโครกรัม/ฝุ่น 1 กรัม ซึ่งเท่ากับ ตัวไรฝุ่น 500 ตัว/ฝุ่น 1 กรัม อันเป็นระดับที่ทำให้ผู้ป่วยมีอาการโรคภูมิแพ้กำเริบได้

       

       มีการศึกษาพบว่า ถ้าเด็กมีกรรมพันธุ์เป็นโรคภูมิแพ้ แล้วได้รับไรฝุ่น ในปริมาณดังกล่าว จะเพิ่มโอกาสในการหายใจมีเสียงวี้ด ( Wheeze) และโอกาสที่จะเป็นโรคหืดสูงกว่าเด็กทั่วไปเกือบ 5 เท่า

Allergy Library


การซักผ้าด้วยน้ำร้อน-น้ำเย็นกับการฆ่าตัวไรฝุ่น

การตรวจสอบคุณภาพผ้าป้องกันไรฝุ่น

การรักษาโรคภูมิแพ้ผิวหนัง

การลดการสัมผัสกับตัวไรฝุ่น และสารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่น

การวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ทำได้โดย

ตัวไรฝุ่นในที่นอน หมอน

ที่นอนที่ไม่มีไรฝุ่นมีจริงไหม

ที่อยู่ของตัวไรฝุ่น

นอนรวมกันหลายคนในห้องเดียวกัน จะหุ้มผ้ากันไรฝุ่นอย่างไร

ประโยชน์ของการป้องกันไรฝุ่นด้วยการใช้ผ้ากันไรฝุ่นที่มีคุณภาพดีได้มาตรฐาน

ปริมาณไรฝุ่นในบ้านคุณ

ผ้าห่ม ผ้านวม ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอนกับการป้องกันไรฝุ่น

โรคที่จัดอยู่ในกลุ่มโรคภูมิแพ้

โรคภูมิแพ้ผิวหนัง, ผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ (Atopic dermatitis)

ไรฝุ่นกับโรคภูมิแพ้

วงจรชีวิตของตัวไรฝุ่น

สารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่น

สิ่งที่มักกระตุ้นให้อาการของโรคภูมิแพ้ผิวหนังกำเริบ

หมอนกับไรฝุ่น